Trường trung cấp KTCN Lê Quý Đôn & Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân cử cán bộ dự lớp đào tạo cán bộ kiểm định chất lượng dạy nghề

    Thực hiện nội dung công văn số 175/TCDN-KĐCL ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2012; Trường Trung cấp KTCN Lê Quý Đôn & Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân đã có công văn gửi Tổng cục dạy nghề đăng kí danh sách cử cán bộ tham gia lớp đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Đồng thời, Trường Trung cấp KTCN Lê Quý Đôn & Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân cũng tiến hành nghiên cứu, xem xét và có nguyện vọng được kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2012. Thông qua đó nhằm khẳng định năng lực đào tạo nghề cũng như tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng của hoạt động dạy nghề tại trường Trung cấp KTCN Lê Quý Đôn và Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân.


                                                      

Hotline: 098.747.66.88

Copyright © 2011. Bản quyền thuộc về Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân
Số người đang Online: 34

Số lượt truy cập: 3935706